StartpaginaOrgelreis 2024 - EuregioInschrijving

Het Bestuur van de Stichting Internationale Orgelreizen verzorgt de inschrijvingen, in de persoon van bestuurslid Kees Vos, in samenspraak met penningmeester Wilco Gijzen. Alvorens u aan te melden verzoeken wij u goed kennis te nemen van het ook HIER te downloaden [262 KB] document “Voorwaarden Orgelreis, betreffende betalingstermijnen, annulering voor de deelnemer, reisdocumenten en verzekeringen.

Bij inschrijving via het inschrijfformulier verklaart de inschrijver dat:
« de ingeschrevene(n) geestelijk en lichamelijk in staat zijn aan deze reis deel te nemen;
« de inschrijver kennis heeft genomen van de "Voorwaarden Orgelreis, gedateerd 16 maart 2020" en de tekst van dit document vanaf het moment van aanmelding te kennen.

Deelnemers die zich voor de eerste! keer opgeven kunnen zich aanmelden door het standaard
inschrijfformulier in te vullen en dit digitaal te versturen via het invullen van de onderaan aangegeven beveiligingscode en dan op de <verzendknop> te klikken . Voor uw eigen administratie kunt u dit ingevulde document vóór de verzending desgewenst printen via een zogenaamde "Printscreen". De Printscreen-procedure kunt u HIER [413 KB [59 KB] ] downloaden en printen.

Door de beveiligingscode in te vullen en op de knop 'verzenden' (onderaan het formulier) te klikken verstuurt u het inschrijvingsformulier naar de Stichting en heeft u zich voor de reis aangemeld.
Wanneer u uw inschrijfformulier verzendt, krijgt u niet direct een automatische bevestiging daarvan. Wel ontvangt u binnen 2 weken een persoonlijke bevestiging met een factuur.

Mocht u binnen 2 weken geen bericht van ontvangst hebben gekregen dan verzoeken wij u met het secretariaat contact op te nemen (via info@internationaleorgelreizen.nl).

Het aantal deelnemers is maximaal 50 personen. Mocht dit aantal worden overschreden dan is de volgorde van aanmelden bepalend voor deelname. Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt dan wordt een wachtlijst aangelegd, waarbij ook de volgorde van aanmelden bepalend is voor de positie op die wachtlijst. Uiteraard krijgt u hiervan een bericht.

Om u voor deelname aan te melden gebruikt u het standaardformulier door
HIER TE KLIKKEN.

helmond, RobustellyMAAR:
Deelnemers die eerder met de Stichting Internationale Orgelreizen hebben gereisd en waarvan alle gegevens bekend zijn,kunnen zich eenvoudig per mail aanmelden bij de secretaris van de Stichting Internationale Orgelreizen (via info@internationaleorgelreizen.nl). In het geval in uw gegevens iets is veranderd, dient u dat in uw mail te vermelden en daarna via de op de factuur vermelde gegevens te controleren, of alles juist is opgenomen/vermeld.

Bij eerdere deelname en géén wijzigingen in uw gegevens kunt u voor aanmelding ook een kleiner
formulier TWEE invullen. Klik dan HIER).
In alle gevallen ontvangt u binnen 14 dagen een nota met daarop vermeld de bij de Stichting bekende gegevens (adres, email, telefoon, paspoortnummer, wie te benaderen ingeval van nood en verdere bijzonderheden). 


Standaard aanmelding euregio 7 tm 11 oktober 2024

voorletters en voornaam Hoofdreiziger *
Achternaam *
Adres hoofdreiziger *
Postcode Hoofdreizsiger *
Woonplaats Hoofdreiziger *
Paspoortnummer / ID-kaart nummer *
PP/ID geldig tot: *
Geboortedatum Hoofdreiziger *
Telefoonnummer hoofdreiziger *
Mobiel tel.nummer hoofdreiziger *
E-Mail hoofdreiziger *
MEDEREIZIGER HIERONDER INVULLEN
Voorletters, voornaam- en achternaam medereiziger *
Adres Medereiziger, alleen indien afwijkend van hoofdreiziger
Postcode en woonplaats
Geboortedatum Medereiziger
Paspoort / ID kaart nummer medereiziger
PP/ID geldig tot:
E-mail medereiziger
Telefoon medereiziger mobiel
Contactadressen, met telefoonnummer(s) en hoedanigheid
Contactadres 1
Contactadres 2
EXTRA RUIMTE voor informatie, dieetwensen, bijzonderheden
 
Beveiligingscode
Herhaal de beveiligingscode *

reactietijd

Mocht u binnen 2 weken geen bericht van ontvangst hebben gekregen dan verzoeken wij u met het secretariaat contact op te nemen (via info@internationaleorgelreizen.nl).

Het aantal deelnemers is maximaal 50 personen. Mocht dit aantal worden overschreden dan is de volgorde van aanmelden bepalend voor deelname. Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt dan wordt een wachtlijst aangelegd, waarbij ook de volgorde van aanmelden bepalend is voor de positie op die wachtlijst. Uiteraard krijgt u hiervan een bericht.

 


FORMULIER 2 voor "EERDERE DEELNEMERS"

voorletters en voornaam Hoofdreiziger *
Achternaam *
verder alleen rubrieken met sterretje (*) invullen*
Adres hoofdreiziger
Postcode Hoofdreiziger
Woonplaats Hoofdreiziger
Paspoortnummer / ID-kaart nummer
PP/ID geldig tot:
Geboortedatum Hoofdreiziger
Telefoonnummer hoofdreiziger *
Mobiel tel.nummer hoofdreiziger *
E-Mail hoofdreiziger *
MEDEREIZIGER HIERONDER INVULLEN
Voorletters, voornaam- en achternaam medereiziger *
Adres Medereiziger, alleen indien afwijkend van hoofdreiziger
Postcode en woonplaats
Geboortedatum Medereiziger *
Paspoort / ID kaart nummer medereiziger
PP/ID geldig tot:
E-mail medereiziger
Telefoon medereiziger mobiel
Contactadressen, met telefoonnummer(s) en hoedanigheid
Contactadres 1
Contactadres 2
EXTRA RUIMTE voor informatie, dieetwensen, bijzonderheden
 
Beveiligingscode
Herhaal de beveiligingscode *

 


klik hier om naar boven te gaan.

KLik hier om om naar de pagina met de "voorwaarden deelname orgelreis" te gaan.


Printerversie