Tekstversie
Startpagina

23-8-2021

Zaterdag 9 oktober a.s. om 13.15 uur – Purmerend – Nicolaaskerk

U bent na een noodgedwongen lange onderbreking weer van harte welkom op een middag, waarin nu de drie orgels van de Nicolaaskerk in Purmerend klinken. Wij kunnen elkaar hier weer ontmoeten en tevens worden onze plannen voor het jaar 2022 worden toegelicht. Deze middag wordt u geheel kosteloos aangeboden door onze stichting. Uw introducées en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. Stuur de link van deze website (www.internationale orgelreizen.nl/Purmerend) dus gerust door aan uw orgelminnende vrienden en bekenden!
Voor alle bijzonderheden kunt u
HIER klikken.

We steken de vlag weer uit......OUDERE BERICHTEN:

 


11-5-2021

Beste deelnemers aan onze orgelreizen,

In vervolg op ons bericht van 5 maart jl. moeten wij u helaas melden besloten te hebben de geplande orgelreis naar Zuid-Duitsland uit te stellen naar volgend jaar, najaar 2022. Er zijn op dit moment helaas onvoldoende garanties dat wij als groep dit najaar onbeperkt kunnen reizen en ontvangen kunnen worden in hotels en kerken in Duitsland.
Ook hebben wij geconstateerd dat het derhalve niet zinvol is een noodzakelijke voorbereidende reis te organiseren dit voorjaar.

Zoals eerder bericht zullen wij ons inspannen te bezien of dit najaar in eigen land alternatieve mogelijkheden zijn elkaar te treffen en te genieten van het orgelspel van Frank van Wijk.
U hoort nader van ons! Wij zien uit naar betere tijden en vertrouwen er op dat gaandeweg dit jaar wij de draad kunnen oppakken: genieten van muziek en ontmoeting rond de ‘koningin der instrumenten’.
Ook voor nu: blijf gezond en tot ziens!

Vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Stichting Internationale Orgelreizen,
Tjalling Roosjen, secr.

nog even geduld........5-3-2021

Beste deelnemers aan onze orgelreizen,

Lang geleden dat wij elkaar gezien hebben sinds de geslaagde orgelreis naar Vlaanderen eind 2019! Begin 2020 moesten wij vanwege de Covid-pandemie de voorjaarsexcursie naar Hoorn uitstellen en later in het jaar helaas ook de geplande orgelreis naar Zuid-Duitsland.
Als bestuur hebben wij sindsdien regelmatig onderling contact gehouden en lang gewacht u te berichten; nu echter is het moment dat wij u moeten meedelen dat wij het niet mogelijk achten veilig en verantwoord dit voorjaar de excursie naar Hoorn te realiseren.
Helaas, maar met onze gastvrouwen en -heren in de Lutherse Kerk, de Oosterkerk en de Koepelkerk houden wij contact tot in betere tijden; wij blijven welkom!

orgelfront detailHet bestuur zal er alles aan doen om de komende tijd te volgen of de orgelreis naar Zuid-Duitsland dit najaar kan plaatsvinden. U zult begrijpen dat in dit vroege voorjaar hier nog niets definitief over gezegd kan worden. Wij zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals de vraag of er geen ‘beperkende maatregelen’ meer zijn onderweg en ter plaatse, en ook de vraag of onze organist Frank van Wijk een tijdige voorbereiding ter plaatse kan doen. Tenslotte is het nodig verzekerd te zijn logies en maaltijdvoorziening naar onze standaard, voordat we de inschrijving kunnen openstellen.
Mocht de orgelreis dit najaar onverhoopt toch geen doorgang kunnen vinden, dan spannen wij ons in om dit najaar – indien mogelijk - in Nederland één of twee alternatieve evenementen te organiseren, om te genieten van het spel van Frank en zeker ook om elkaar weer te treffen na te lange tijd.
Wij hopen u zo spoedig mogelijk nader en liefst goed nieuws te kunnen brengen.
Blijf allen zo gezond mogelijk en graag tot ziens!

Vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Stichting Internationale Orgelreizen en organist Frank van Wijk,

Soest, 5 maart 2021

Tjalling Roosjen, secr.

PS:

Indien u nog niet in ons adressenbestand voorkomt:
Bent u geïnteresseerd in onze reizen en wilt u direct worden geïnformeerd, wanneer wij de planning voor onze toekomstige activiteiten rond hebben, dan kunt u dat kenbaar maken aan Tjalling Roosjen, secretaris van de Stichting Internationale Orgelreizen door
HIER te klikken.

ACTUELE INFORMATIE? 


Weingarten


De laatste update dateert van 23 augustus 2021.


Klik hier om naar boven te gaan.Printerversie